Password: minimum 7 karakterer ved registrering!

Aktuelt

Indbydelse til møder vedr BB midler 2020.

Bestyrelsen indbyder hermed alle beboere i Sønderballe, både medlemmer og ikke medlemmer, samt Sønderballe strand grundejerforening, til møde vedr. BB midler 2020.

Gennem denne invitation opfordres alle borgere til at drøfte/tænke over ønsker til evt. BB projekter i Sønderballe.

  • 4/9 kl. 19, info og idéudvikling.
  • 8/10 kl. 19 sidste frist for aflevering af projekter, - mail til Reci
  • 22/10 kl. 19 præsentation og afstemning.

I kommunens indbydelse til deltagelse vedr. BB midler, opfordres til at fokusere på projekter der fremmer dialog med og fællesskaber for unge. Herudover vil udvalget også gerne opfordre til at I overvejer projekter der relaterer sig til Genforeningen i 2020.

Da der har været klager over manglende mulighed for at gennemse alle projekter, er der denne gang afsat en tidsfrist til aflevering, i god tid inden præsentation og afstemning, så projekterne kan nå at blive rundsendt til alle, også de som ikke har deltaget i mødet. Så man har mulighed for at overskue hvilke projekter der bliver fremlagt på sidste møde.

På bestyrelsens vegne
Sekretær
Reci Højrup-BechOpdateret Kalender for Sønderballe ejerlaug 2019

DATO TID BEGIVENHED STED TOVHOLDER
28-02-19 15:00 Rundvisning ved Vojens fjernvarme Tingvejen 47, 6500 Vojens Johanne Duus
24-03-19 10:00 Generalforsamling Sønderballe Ejerlaugs Beboerforening Gåsevig Camping mødelokale Bestyrelsen
31-03-19 10:00 Strandrensning Sønderballe strand Strandskaderne
07-04-19 Arbejdsdag ”Spis Sønderballe” Sønderballe Mette
01-06-19 11:00:00 Aarø tur Bus afgang Sønderballe torvet Eva
31-06-19 10:00:00 Spis Sønderballe – arbejdsdag for ALLE Sønderballe torvet Mette
04-09-19 19:00 BB midler 2020, info og idéudvikling. Gåsevig Camping mødelokale Bestyrelsen
05-10-19 10:00 Fælles frugtpresning – tilmelding til tlf. 28 11 62 89 Strandgården Bestyrelsen
08-10-19 19:00 Sidste frist for aflevering af BB-projekter til sekretæren Mail:strandgaarden_rooms@hotmail.dk Bestyrelsen Bestyrelsen
22-10-19 19:00 BB midler 2020, præsentation og afstemning. Gåsevig Camping mødelokale Bestyrelsen
01-11-19 19:00 Sidste frist for tilmelding til julefrokost + julebelysning Tlf. 28 11 62 89 Bestyrelsen
24-11-19 12:30 Opsætning af julebelysning + gløgg/æbleskiver Sønderballe torv Bestyrelsen
14-12-19 16:00 Julefrokost + Fakkeloptog gennem Sønderballe Gåsevig Camping mødelokale Bestyrelsen