Vores arkiv

Her finder du alle foreningens dokumenter lige fra landsbyplanen og naturbileder til snapshots fra fester og referater fra generalforsamlinger

Sønderballefilmen

Du kan bestille "Sønderballefilmen" fra 1992 på CD hos bestyrelsen - for en "slik": 50 kr.

Landsbyplanen

Landsbyplanen er fremkommet i 2010 på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Landsbyplanen er finansieret med midler fra Velfærdsministeriets landdistriktspulje.